Osram 880 12V (27W) Лампа стандарт

 
12V (27W) Лампа стандарт